1. Søborg Gruppe

Venteliste

Her kan du se ventelisten og længere nede på siden kan du tilføje dit barn til listen. Den er sorteret efter børnenes fødselsår og dem med søskende i gruppen står før dem uden. Det er gratis at stå på venteliste.

Når vi har en ledig plads på en årgang tilbyder vi pladsen til den øverste på listen fra den årgang. I september bliver der normalt plads til:

Derudover optager vi kun, når der er udmeldelser, hvilket er sjældent.

Børn af ledere kan altid starte med det samme, hvis de er fyldt min. 3 år. Du behøver ikke at have været spejder før, for at blive leder i 1. Søborg Gruppe.

Når man bliver kontaktet med tilbud om optagelse bedes man, af hensyn til de øvrige på listen, svare hurtigst muligt. Der oplyses 3 specifikke prøvemøder man kan komme på inden indmeldelse. Hvis der ikke efter 3 uger er svaret, at man ønsker at komme på et eller flere prøvemøder med henblik på optagelse, eller, at man springer over denne gang (men beholde sin plads på listen), slettes man. Hvis indmeldelse ikke foretages senest samme aften som det 3. prøvemøde, overgår tilbuddet til den næste på listen.

Hvis du synes at ventetiden er for lang kan vi henvise til den nye gruppe i Mørkhøj, Gyngespejderne, eller hvis du ikke har noget imod en kristen dimension i spejderarbejdet, Søborg Gruppe - KFUM Spejderne i Danmark. Vores nærmeste nabo i Det Danske Spejderkorps, Dyssegaard Gruppe, tager først ind fra 8 år.

Skriv til gl@soeborggruppe.dk, hvis nogle oplysninger skal ændres. Hvis du f.eks. har fået ny e-mail-adresse, eller ét af dine børn har fået, eller ikke længere har, en søskende i gruppen.