1. Søborg Gruppe

Kontingent / medlemskab

Det normale kontingent er på 750 kr pr. halvår, der betales forud ved begyndelsen af hvert halvår (1. januar og 1. august). Det er derfor vigtigt at melde sig ud inden halvårets udløb (skriftligt, til en leder i den relevante aldersgruppe), hvis man ikke vil betale for endnu et halvår. Sammen med kontingentet opkræves 250 kr pr. halvår i turkontingent, der dækker deltagelse på størstedelen af halvårets ture. Familiespejderne har et særligt kontingent på 375 kr pr. halvår og betaler ikke turkontingent.

Efter indmeldelse opkræves et gebyr på 100 kr, som bl.a. dækker udgift til gruppetørklæde, gruppe og divisionsmærke og lommebog. Indmeldelsesgebyret opkræves sammen med første kontingent.

Hvis man har været medlem i min. ét år og ikke ønsker at komme på de ugentlige (el. biugentlige) spejdermøder kan man betale et reduceret kontingent “passivkontingent” på 250 kr pr. halvår (ca. svarende til vores medlemsafgift til division og korps) og intet turkontingent. Når man betaler passivkontingent optager man ikke en plads på sin årgang i forhold til ventelisten, og man har først mulighed for at komme på de ugenlige møder (og betale normalt kontingent) igen, når der er en plads ledig. Man får dog plads, før de der står på venteliste. Personer på passivkontingent får i modsætning til øvrige trops- og klan-spejdere ikke betalt korpsets ungdomskurser af gruppen, men kan har dog mulighed for at få et tilskud af gruppen svarende til det tilskud gruppen får af kommunen.

En afdeling for over-16-årige (klan) kan være aktiv eller passiv. En aktiv klan har møder min. hver anden uge, turkontingentdækkede tur og et afsat beløb til aktiviteter på gruppens budget. En passiv klan har møder max. hver anden uge, ingen turkontingentdækkede ture og et meget begrænset beløb til aktiviterer på gruppens budget. Medlemmer af en passiv klan betaler passivkontingent, også selvom de deltager på klanens møder.

For lederne har vi følgende særligt reducerede kontingenttyper:

Det koster 200 kr at deltager på en turkontingentsdækket weekendtur, hvis man ikke betaler turkontingent. Du kan se hvilke ture, der er dækkede på aldersgruppernes sider.

Hvis du har spørgsmål til kontingentopkrævningen kan du altid skrive til kontingent@soeborggruppe.dk.

Kontingent betaling sker med betalingskort, og der udsendes fakturaer elektronisk. Det er muligt at sætte automatisk kortbetaling af kontingent op. Bemærk der kan gå nogle måneder før opkrævning for første kontingent og indmeldelsesgebyr tilsendes.