1. Søborg Gruppe

Ofte stillede spørgsmål

faq

Q: Hvad forventes der af mig som spejderforælder?

Vi har prøvet at sætte et par ord på hvad det vil sige at være spejderforælder i vores folder, Velkommen i 1. Søborg Gruppe. Du kan også få en fysisk kopi af folderen af dine børns leder i hytten.

Q: Hvordan betaler vi kontingent - sker det automatisk efter indmeldelse?

A: Ja! I får automatisk en faktura med kontingentet, når barnet er indmeldt. Betaling sker hvert halve år.

Q: Skal vi selv købe tørklæde og mærker?

A: Nej – efter indmeldelse får spejderen udleveret tørklæde, rabatkort til spejdersport, mærker til uniformen samt en lommebog på næste spejdermøde.

Q: Hvor skal mærkerne sidde på uniformen?

A: Vi har lavet en Uniformsvejledning, der gerne skulle vise korrekt mærkeplacering.

Q: Er det nødvendigt at købe en uniform når man bliver spejder?

A: Ja, man skal som minimum have den normale uniformsskjorte i bomuld. Men der findes aflagte uniformer i flere størrelser som man bruge indtil barnet ikke kan passe den mere. Spørg evt. grenlederen. Hvis der er økonomiske problemer, kan gruppen også hjælpe. I det tilfælde kan I kontakte grenlederen eller gruppeleder.

Q: Hvad skal man pakke til ture?

A: Se vores generelle pakkeliste.

Turspecifikt udstyr vil angå af turinvitationen.

Q: Har gruppen en forsikring for spejderne?

A: Ja, 1. Søborg Gruppe er dækket gennem forsikringer som Det Danske Spejderkorps har tegnet.

I kan læse mere om hvordan gruppen er forsikret her.

Q: Hvordan kontakter jeg mit barns afdelingsleder eller en anden forælder til et barn i afdelingen?

A: Log ind på hjemmesiden her, og gå ind på dit barns afdelings underside (f.eks. juniorflokkens side). I højre side kan du nu se et link til en Adresseliste (du skal være logget ind) hvor du kan finde telefonnumre, emailadresser, osv.

Q: Hvad er et grupperådsmøde?

A: Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling. Det er her de største beslutninger i gruppen kan tages, herunder valg af bestyrelsen. Alle gruppens medlemmer som er fyldt 15, og forældre til børn i gruppen, har stemmeret.

Q: Har gruppen en ryge- og/eller alkoholpolitik?

A: Ja, se dok: samvaerspolitik2018.pdf

Q: Hvad gør vi, hvis mit barn får hjemve på en tur/lejr?

A: Det kan for mange børn være en udfordring at skulle af sted hjemmefra uden at have mor og far med. Som regel er hjemveen noget der går hurtigt over, og barnet får alligevel en god tur/lejr. Hvis dit barn på forhånd er utryg ved at tage af sted, er det måske værd at overveje, om det er bedst at vente med at tage af sted indtil næste tur.

Som udgangspunkt vil der ikke være mulighed for at hente barnet før tid. Erfaringen viser, at et barn, der har fået at vide, at det kan blive hentet hjemmefra, ”hvis det ikke går,” er meget svære at trøste. Dette kan også smitte af på de andre børn, hvis først ét er blevet hentet. Det handler i høj grad om forældrenes forventninger til barnet. Hvis forældrene forventer, at barnet får en god tur, og glæder at høre om alt det spændende, barnet har oplevet, så vil barnet få en hel anden indgangsvinkel til turen.

Her er tre simple trin, hvis uheldet er ude:

  1. Lad være med at aftale, at barnet ”bare skal ringe, hvis der er noget – så skal vi nok komme og hente jer.” Det skaber, for det første, en forventning om, at der vil ske noget på turen/lejren, der vil gøre barnet usikkert. For det andet fastlåses løsningen om ”bare at tage hjem” for barnet. I de fleste tilfælde overvinder barnet sin hjemve ved ikke at have fået den nemme udvej hjemmefra.
  2. Lav hellere en aftale med lederne hjemmefra om, hvem vi skal kontakte, hvis barnet skulle få hjemve. Aftal med spejderne, at de skal have det sjovt, hvilke bamser de skal have med, hvem de skal sove ved siden af, osv.
  3. Undgå mobiltelefonen på ture/lejre. Det er ikke meningen, at barnet selv skal kontakte sine forældre, hvis barnet er ked af det. Hvis barnet gør dette, bør I insistere på at tale med en leder. Det er heller ikke en god ide at kontakte barnet mens de er på tur, for eksempel for at sige godnat, da det kan starte hjemve eller gøre det værre.

Ring til os, hvis I er i tvivl om noget som helst

Q: Må mit barn have sin mobiltelefon med på tur/lejr?

A: I gruppen har vi en politik om, at børnene hos familiespejderne og mikro-, mini- og juniorgrenen ikke må have deres mobiltelefoner med på ture/lejre.

I juniorgrenen må mobiltelefonen medbringes, hvis den skal bruges på turen/lejren ved f.eks. en hejk. Dette vil fremgå af invitationen til turen.

Tropsspejderne må have deres mobiler med på alle ture/lejre, så længe det ikke forstyrrer aktiviteterne. Hvis mobiltelefonen bliver et forstyrrende element har lederne ret til at konfiskere den.

På lejrene vil der være begrænset mulighed for at oplade sin mobiltelefon. Lederne har en aflåselig kasse med, hvor mobiltelefonerne kan ligges i, hvis spejderne skal ud på aktiviteter. Vi anbefaler ikke, at barnet tager den nyeste og mest lækre smartphone med, men i stedet finder en gammel frem fra skuffen og flytter SIM-kortet over i.

Q: Hvordan er 1. Søborg Organiseret?

A: 1. Søborg (”gruppen”) er en spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejdergrupper i DDS er samlet i mindre områder kaldet divisioner. Gruppen er en del af Bernstorff Division som hovedsagligt består af spejdergrupper i Gentofte kommune.

Gruppens øverste myndighed er grupperådet, der består af medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 18 . På grupperådsmødet (gruppens generelforsamling) bliver der valgt en bestyrelse bestående af en blanding af forældre, ledere og unge (under 24) fra gruppen. Udover bestyrelsen bliver gruppen ledet af ledegruppen. Ledegruppen er består af alle spejderledere i gruppen. Ledergruppen vælger en til flere gruppeleder(e) som står for den daglige ledelse af gruppen. Bestyrelsen varetager ting så som de økonomiske rammer for gruppen.

Gruppen er delt op i afdelinger (nogle gange også kaldet grene) baseret på alder, startende med med familieflokken (3-6 år) og til sidst klanerne (16+ år). Hver afdeling har en afdelingsleder. Afdelingslederen har det overordnede ansvar for afdeling og fungere som kontaktperson for afdelingen. De resterende spejderledere har funktionen afdelingsassistent. Afdelingsassistenterne hjælper afdelingslederen med at planlægge og afholde møder, ture og lignende. Betegnelsen leder dækker over både afdelingsledere og afdelingsassistenter.

I troppen (6.-9. KL.), juniorflokken (4.-5. KL.) og miniflokken (2.-3. KL.) bliver patruljesystemet brugt til at fremme princippet om ”børn leder børn”. Patruljesystemet involvere at spejderne i afdelingen bliver inddelt i underenheder (kaldet patruljer) på typisk 5-8 spejdere. Hver patrulje har en patrujeleder og en patruljeassistent, hvor begge er spejdere fra patruljen. Patruljelederen har typisk et ansvar for at patruljen får udført en bestemt aktivitet og melde klar/af. Patruljeassistenten assisterer patruljelederen og melder klar/af i tilfælde af at patruljelederen ikke er tilstede. Betegnelsen leder dækker IKKE over patruljeledere og –assistenter.

Q: Hvordan melder man sig ud af gruppen igen?

Hvis det sker at I finder ud af at spejder, af den ene eller anden grund, ikke længere er noget for jer, skal I tage kontakt til den relevante afdelingsleder, og bede om at blive meldt ud. Hvis dit barn er mikrospejder er det altså mikrolederen, du skal tage fat i, og ligeledes for de andre aldersgrupper. Du kan finde emailadresser på alle afdelingsledere ved at gå til afdelingens side her på hjemmesiden.

Det er relevant at huske at kontingent opkræves halvårligt, så for ikke at blive opkrævet for et halvår mere end nødvendigt kan det være en god ide at melde sig ud i slutningen af et halvår.

Yderligere spørgsmål

Er der noget, du ikke har fået svar på? Hvis det er et specifikt problem for dit barn, er din afdelingsleder nok det rigtige sted at starte. Ellers er du velkommen til at kontakte gruppelederne på gl@soeborggruppe.dk med spørgsmål.