1. Søborg Gruppe
Aldersgruppe
15+
Mødetid og -dag
Ca. 5 bestyrelsesmøder, 1 grupperådsmøde & 1 time af et ledergruppemøde

Bestyrelsen

Hvis du er logget ind, kan du se kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne under “Bestyrelsen” i bunden af siden.

Gruppens bestyrelse består af repræsentanter for lederne, forældrene til medlemmer under 18 år og gruppens medlemmer mellem 15 og 23. Det tilstræbes at alle tre grupper er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Det er bestyrelsen der har det daglige ansvar for gruppens økonomi og for at lederne arbejder efter DDS’ formål og principper.

Der bliver afholdt ca. 5 bestyrelsesmøder om året, enten i en af hytterne, eller hjemme hos et medlem. Møderne er åbne for alle medlemmer over 15 år og alle forældre til medlemmer under 18år, der kan deltage uden stemmeret. Hvis du er interesseret kan du kontakte formanden og få at vide hvornår næste møde er.

Der er valg til bestyrelsen på det årlige grupperådsmøde i februar. Medlemmerne vælges for to år af gangen.

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at læse referaterne fra de sidste møder der er på denne side senest 14 dage efter mødet, eller kontakte formanden.

Gruppens CVR-nummer: 30031555 og gruppen har konto 1551-5156130 i Danske Bank. Gruppens MobilePay-nummer er 45530.