1. Søborg Gruppe
Aldersgruppe
4. - 5. kl.
Mødetid og -dag
Tirsdag 19:00 - 21:00
Ledere
Fabian Lehmann Thune Jacobsen
Frida Therkildsen
Anne Sophie Sinius-Clausen
Maria Lundgren Jacobsen
Maiken Lindner
Christian Andersen
Eskild Kier Bloksgaard
Flemming Hegner

Juniorflokken

Velkommen til juniorflokken!

Juniorflokken er stedet hvor spejdere i 4.-5. klasse får lidt at rive i og gradvist bliver introduceret til den virkelige verden. Her lærer spejderne om sig selv og deres kammerater, og hvad godt kammeratskab indebærer. Spejderne lærer om deres grænser, får prøvet dem af og rykket dem, så de er bedre rustet til at stå på egne ben. 
Vi praktiserer i stort omfang “learning by doing” konceptet, der går ud på, at spejderne lærer ved at prøve kræfter med tingene selv, frem for at blive trukket ved hånden hele vejen.

Medbestemmelse er endnu en hjørnesten i juniorflokkens principper.

Vi er i øjeblikket fire patruljer: Pjuskede Pandaer, Polterprikkede Pingviner, Utrolige Ulve og Bløde Bjørne. 

Som juniorspejder, 

 

Juniornes møder

Vi vægter friluftsliv højt i juniorgrenen, og er derfor næsten altid udendørs til vores møder.

Ca. 2 møder pr halvår har juniorerne mødet til deres egen disposition. Det kalder vi “stjernetidsmøde”. De planlægger selv, hvad der skal ske i stjernetiden på mødet før. Stjernetid er et godt eksempel på medbestemmelse under ansvar. 

Ca. 2 gange pr halvår holder vi et specielt møde kaldet et Hjemmemøde. Det er et møde, spejderne holder i patruljerne hjemme hos et af patruljemedlemmerne. Det giver godt sammenhold i patruljen og er et sjovt afbræk fra de sædvanlige møder. 

 

Patruljeleder og patruljeassistent

PL og PA (patruljeleder og patruljeassistent) har mere at lave end bare at melde til og fra. Hos junioerne er de mellemled mellem lederne og de andre spejdere. De får mere ansvar, men skal til gengæld også yde mere.

Vi stræber også efter at holde et møde en gang i mellem med patruljeledere og assistenter. Her taler vi om ledelse, hvordan det går i patruljerne, fremtidige planer og evaluerer afsluttede ture og projekter. Det fremmer samtidig mulighederne for spejdernes kommunikation med lederne og giver dem medbestemmelse over det de laver. Det er et af de særlige privilegier, som følger med tjansen som PL / PA, så her er typisk sodavand og snacks, og en mere indviet tone ledere og spejdere imellem.

 

Ture

Sidste store hjørnesten i juniorgrenen er vores ture. Det er her det virkelig går løs, hvor spejderne får den der oplevelse udover det sædvanlige. Her kommer alt det spejderne har lært på møderne til at stå sin prøve, og man bliver rystet godt sammen i patruljerne. På de store lejre møder man også andre spejdere fra Danmark og udland og skaber muligheder for venskaber på tværs af landegrænserne. 
 

 Vi har hvert år en sommerlejr med deltagerbetaling og følgende ture, der er dækket af kontingentet:

 

Frivillighed og ansvar

Spejderbevægelsen bygger på frivillig arbejdskraft, og det er et fælles ansvar for ledere, spejdere og forældre at få en spejdergruppe til at fungere.

Som forælder til et barn i 1. Søborg Juniorflok forventes det, at du:

 

Derudover er der mange forældre, der hjælper med at kører til og fra ture eller sidder i vores bestyrelse.

Vi håber, at dit barn får en god tid som junior, og at du vil være med til at sørge for at 1. Søborg Juniorflok også fremover kan være rammen om gode oplevelser og personlig udvikling.

 

Med Spejderhilsen

Juniorlederne

 

PS: Kom ned i hytten efter et møde og få en snak med os, vi vil meget gerne se hvem de nye juniorers forældre er, og svare på spørgsmål eller ønsker.