1. Søborg Gruppe

Gruppens historie

Gammelt DDS-logo

Grundlæggelsen

Gruppen blev grundlagt 4. oktober 1919 af overlærer ved Søborg Skole Aage Otto Nandrup Kreutzfeldt, på opfordring fra kolonnechefen for Nørrebro kolonne. Gruppen kom under Nørrebro Kolonne (en del af Københavns Division), og fik derfor navnet 5. Nørrebro Trop, men skiftede hurtigt navn til det mere passende Søborg Trop. Dengang var der kun én aldersgruppe og alle spejdere var i en trop.

Troppen splittes d. 22. september 1922, i det der senere blev 1. og 2. Søborg. Det senere 1. Søborg meldte sig ud af Det Danske Spejderkorps og ind i Dansk Spejderforbund, der var oprettet ved at godt halvdelen af troppene i Det Danske Spejderkorps brød ud i protest mod spejderchefen. Efter han var trådt tilbage kom troppene tilbage i Det Danske Spejderkorps, der nu havde 1. Søborg Trop og 2. Søborg Trop. Dyssegarden Flok (den ældste del af de nuværende Dyssegårdsspejderne) blev oprettet i 1940 på resterne af 2. Søborg Flok.

1. Søborg Flok

De små

1. Søborg Flok oprettes d. 20. marts 1925 og eksisterede stort set uafbrudt frem til 2001. Spejderne i flokken kaldes ulveunger. I 1960 oprettedes en ekstra flok, Prærieulvene, med samme aldersgruppe (8-12år), og eksisterede det meste af årtiet. I 1970 oprettedes på ny en ekstra flok med samme aldersgruppe, ved navn Elefanterne.

Fra 1973 til 1977 var der tre flokke, hvor 1. Søborg flok og Elefanterne var for de 8-10årige og de nye Abepiffer var for de 10-12årige, hvorefter man gik tilbage til kun at have 1. Søborg Flok. Fra 1990 til 1991 var flokken kortvarigt splittet op i en miniflok og en juniorfolk.

2. august 2001 splittedes 1. Søborg Flok op i de nuværende junior- og mini-flokke, d. 27. februar 2010 oprettes mikroflokken og d. 19. januar 2014 kom familieflokken til.

Clan MacLachlan

De store

Der har været en del rover- og senere senior-klaner i gruppen. Mest nævneværdig var Klan MacLachlan, der oprettes i 1959 og tog navn og skotskternet tørklæde efter en skotsk klan, med tilladelse fra det skotske klanoverhoved. Alle tropsspejdere der rykkede op i Klan MacLachlan, skulle male et personligt våbenskjold og der hænger stadig mange af dem i tropshytten. Klanen holdt store fester kaldet “balboretter” for spejdere fra hele Københavnsområdet i Marielyst Skoles aula.

I sidste halvdel af 90’erne var der ingen klaner i 1. Søborg, men i august 2000 stiftedes Klan Fragglerne, der i maj 2004 skifter navn til KleptoKlan. D. 29. oktober 2007 havde PeliKlan stiftende klanting efterfulgt af Vatiklanet d. 1. september 2010 og Skumbklan d. 2. september 2015.

Hytte

Hytterne

Gruppen holdt oprindeligt til i et udhus til huset på Venusvej 2 (det samme hus som står i dag), men flyttede siden til lokaler på Søborg Hovedgade 63A, der hvor Søborgs Ure og Smykker ligger i dag. Det første tropshus blev bygget på Runebergs Alle 20 i 1930. Det blev i 1936 flyttet til Marienborg Alle 31 og i 1953 til Gladsaxevej 177 (idag en benzintank med adresse Skolesvinget 2), hvor en pyroman brændte det ned 13. november 1962. Da var man heldigvis allerede igang med at bygge et nyt og den nuværende tropshytte indvies d. 13. januar 1963 på sin nuværende beliggenhed. Adressen var Maglegårds Alle 87A indtil 17. september 1969 hvor den (sammen med den nuværende flokhytte) skiftede til Maglestien 9-11.

Flokhytten blev bygget af Dyssegaard Trop og Flok – Det Danske Pigespejderkorps og indviet 20. juni 1965 (tegningen herover er dens originale udseende).

Kort inden juniormødet 17. november 2009 selvantændte dampene fra en gryde sterin, som juniorlederne var ved at gøre klar til at lave optændingsbrænde, til brug i regn og blæst. Ingen kom noget til, men flokhytten blev beskadiget af ild, røg og vand, så kun ydrevæggene og taget bevaredes. Ved renovationen blev hytten rettet op, murstesgavlen med pejs blev erstattet af en trægavl med dobbeltdør og der blev flyttet lidt på de indvendige vægge.

I 2017 blev tropshytten renoveret indvendig, og de mange små patruljelokaler blev slået sammen, så der nu er et større værksted og et stort fælleslokale.

DDP logo

Drengene og pigerne

Dyssegaard Trop - Det Danske Pigespejderkorps blev grundlagt 11. december 1939. I forbindelse med at Det Danske Spejderkorps (de gule drengespejdere) og Det Danske Pigespejderkorps (de blå pigespejdere) blev lagt sammen i 1973 skiftede Dyssegaard Trops og Flok navn til Dyssegaard Pigegruppe (ikke at forveksle med den nuværende Dyssegaard Gruppe, der var en ren drengegruppe), indtil den blev lagt sammen med 1. Søborg i 1978. Indtil da havde grupperne fungere som en ren pige- og en ren drengegruppe i hhv. flokhytten og tropshytten.

I november 1980 nedlægges troppen hos Søborg Pigegruppe, der havde til huse på Christianehøj 164, og spejderne meldes ind i 1. Søborg.

Søborg Divisions logo

Divisionen

Gruppen blev grundlagt under Nørrebro Kolonne, Københavns Division. Efter en periode i Brønshøj-Søborg Division var gruppen med til at oprette Søborg Division d. 10. februar 1942. Navnet var lidt misvisende, da divisionen dækkede mere end Søborg. Det er stadig Søborg Divisions rød-grønne divisionstørklæde gruppen benytter. Som led i en reform for at tilpasse divisionerne kommunegrænserne, blev Søborg Division nedlagt og Gladsaxe Division oprettedes 21. august 1967. I forbindelse med korpset nedlæggelse af distrikterne og deraf følgende krav om min. 600 medlemmer i divisionerne blev Gladsaxe Division nedlagt og gruppen kom under Bernstorff Division d. 6. marts 1990, hvor den stadig er.

Tropsflaget

Valgsproget og tropsflaget

1. Søborgs valgsprog “Altid kæmpende - Undertiden slagen - Aldrig modløs” er forfattet af Heine Jensen, der var tropsfører fra 1942 til 1952. Heine var modstandsmand under krigen og blev fanget og torteret af Gestapo (fik bl.a. knust sine tænder med en tang). Han slap dog fri og gik under jorden, da Gestapos hovedkvarter i København “Shellhuset” blev bombet.

Tropsflaget i tørklædefarverne med lilje og “1. Søborg Trop” på den ene side og valgsproget på den anden blev fremstillet til Morsølejren i 1980. Det flag nuværende er en ny version, men designet er bevaret.

Skjoldene

I tropshytten hænger en række gamle våbenskjold af træ. De stammer fra en gammel tradition i gruppen, hvor en spejder der var blevet ridder (havde taget 12 duelighedstegn og dermed fået ret til at bære riddersnor på uniformen), fik lov at udforme sit eget våbenskjold og få det hængt op i hytten. På et billede fra 1949 kan ses at der også hang skjolde i det gamle tropshus.