1. Søborg Gruppe

Gruppen

1. Søborg Gruppe er en spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps, som ligger på Maglestien 9 i Søborg (2860), hvor vi har vores egne hytter.

Gruppen er stiftet 4. oktober 1919 og er den ældste spejdergruppe i Gladsaxe. Vi er ca. 160 medlemmer i alderen 3-60 år, der har blå uniformer og røde tørklæder med grøn kant.

Det er Det Danske Spejderkorps’ formål, at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til, efter bedste evne, at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset er ikke tilknyttet noget trossamfund, i modsætning til de øvrige danske spejderkorps.

Gruppen har en bestyrelse, som vælges af et grupperåd, bestående af medlemmer, forældre og ledere i gruppen. Bestyrelsen har det formelle, overordnede ansvar for gruppen.

Derudover vælger ledergruppen hvert andet år gruppeledere, der står for ledelsen af ledergruppen, og som derfor typisk har med møder, ture og ledelsesudvikling at gøre. For tiden hedder gruppelederne Rebecca Lise Salomonsen og Niels Roesen Abildgaard, og kan kontaktes på gl@soeborggruppe.dk.