1. Søborg Gruppe
Aldersgruppe
3-6 år
Mødetid og -dag
10:00-12:00, hver anden søndag (ulige uger)
Ledere
Christiane Gam
Torbjørn Tvermosegaard
Line Græse Fleron
Torben Wenneberg

Familieflok

Familieflokken er for børn mellem 3 og 6 år, samt deres forældre og eventuelle søskende.

Gennem leg og aktiviter arbejder vi med Spejderidéen.

Vi skal på møderne først og fremmest have det sjovt ved blandt andet at:

Spejderloven

Af Spejderlovens syv punkter arbejder vi primært med.

At værne om naturen
Det kan for eksempel være, at vi om vinteren laver fuglefodder. Vi taler med børnene, hvorfor det er vigtigt at fodre småfuglene om vinteren og hvilke fugle, der trækker syd på.

At være en god kammerat
Det at være en god kammerat arbejder vi ved med hvert møde. Det er ikke noget som vi taler om med børnene hver gang, men det er noget som vi som forældre er opmærksomme på.

At være hensynsfuld og hjælpe andre
Den store aldersspredning vi har på vores familiespejdere betyder at børne naturlig lære at være hensynsfulde og hjælpe hinanden. De større børn hjælper de mindre. Det kan for eksempel være at de helt konkret hjælper hindanden med overtøjet, at finde tusser eller gå med ind i køkkene med sin kop efter brug.

Hvor, hvornår og hvor tit mødes vi

Vi mødes søndage i ulige uger fra kl. 10-12. Som udgangspunkt mødes vi ved vores hytte, men vi har også aktiviteter i blandt andet Utterslev mose og skoven.

Hvad foregår der på et møde?

Familieflokken starter altid med en vores møde med at samles og synge familiespejdersangen. Vi hører om dagens program og bliver delt i patruljer (grupper). Forældrene hjælper hinanden og har et fælles ansvar for, at alle børnene er glade og deltager i aktiviteterne.

Ved hvert møde er der som udgangspunkt en forældrestyret aktivitet, en leg og fælles frokost, som laves på bål. Børnene kommer rundt til de forskellige poster i patruljerne. Dette gør at der er tid og plads til at alle børnene.

Inden mødet slutter hjælper forældrene hinanden med at rydde op, mens en eller to forældre leger med børnene.

Som afslutning samles vi og synger farvel-sangen.

Hvor kan jeg skrive mit barn på venteliste?

Vi har i øjeblikket så mange børn, der gerne vil være familiespejdere, at der er venteliste. I kan se ventelisten og skrive jeres barn på her.

Juletur
I november/december tager alle spejderne på juletur. Om søndagen kører forældre og familieflokken op til hytten og deltager i det traditionsrige juletursløb.

Sommerafslutning i juni
Hvert år i begyndelsen af juni holder hele gruppen en fælles sommerafslutning, hvor både spejdere og forældre mødes til fællesspisning ved hytten.

Adresseliste

Hvis du har et barn som indmeldt som familiespejder kan du se kontaktoplysninger på de øvrige familiespejder-familier og ledere under “adresseliste” i højre side. Du skal være logget ind med dit medlemsnummer eller e-mail og en adgangskode.