1. Søborg Gruppe

Afdelinger

Gruppen er inddelt i forskellige aldersgrupper, som vi både kalder afdelinger og grene. De har til fælles at de holder faste møder i vores hytte, men deres møder foregår separat.

Udover grenene der retter sig mod børn og unge, har vi i gruppen et stærkt fællesskab af voksne spejdere. Når man går ud af 9. klasse, og dermed vokser ud af troppen, bliver man klanspejder i gruppen.

Klanerne er selv-ledede, hvilket betyder at der ikke er tilknyttet andre ledere, og står selv for at afholde arrangementer.

I gruppen inddeler vi klaner efter alder, og har et par stykker:

Sidst men ikke mindst arbejder vi på at stable en Forældrepatrulje på benene, som skal bestå af forældre, der selv har mod på at lave spejderarbejde.