Genbrugslopperne

Genbrugslopperne

54 tkr
60 tkr
17 tkr
 

 

KLIK her for at tilmelde dig til denne loppegang

 

Uden genbrugslopperne fungerer gruppen ikke
Til Genbrugslopperne sælger 1. Søborg Gruppe ting der er indleveret til genbrugsstationen, og overskuddet går til gruppen. Vi står for sortering og tømning af genbrugsstationen, samt klargøring af salgssted og det faktiske salg. Vi plejer at have to omgange Genbrugslopper på et år, én gang hvert halvår.

I 2016 tjente gruppen 53.000 kr på Genbrugslopperne. Hver krone kan bruges til at afholde arrangementer, som vi får tilskud for. Så selvom vi "kun" tjente 53.000 kr, betyder det faktisk at vi kan holde ture eller købe materiel for op til 212.000 kr! Derfor er det en rigtig vigtig indtægt for gruppen.

Vi vil meget gerne have dig som forælder eller tropsspejder med ud til Genbrugslopperne og hjælpe. Alle der har en relation til gruppen, inklusiv bedsteforældre, er meget velkomne. Det er altid hyggeligt, om man sælger eller sorterer, og det er en god måde at lære andre forældre at kende på.

Når du møder op første gang, gør vi hvad vi kan for at give dig instruktion i hvordan alting foregår. Der er en ansvarlig for hver dag, som kan hjælpe dig i gang, hvis du er i tvivl.

Hvis du gerne vil læse mere nu, kan du se vores præsentation, Genbrugslopperne - sådan foregår det.

 

Hvad skal du vide, for at tilmelde dig?
For hver omgang Genbrugsloppe skal vi tømme ud på Genbrugsstationen et par gange (fra søndag til og med fredag) og så sælge på loppemarked om lørdagen.

Når du tilmelder dig, kan du se hele tidsrummet, vi skal bruge folk i, og præcis hvilke dage, det drejer sig om. Hvis du ikke kan hele tidsrummet, kan du uddybe det i tilmeldingen.

Hvis du bliver til en omgang tømning slutter om aftenen, giver gruppen aftensmad til dig og eventuelt medbragte børn. Det skriver man også bare i tilmeldingen.

Det er dig, som forælder eller tropsspejder, der tilmelder dig til arrangementet. Men du må gerne tage andre familiemedlemmer (yngre spejdere eller søskende) med ud på dagen, og også med til aftensmad. Det er altid hyggeligt.

 

Kommende arrangement: 4/3 - 10/3 tømmer og sælger 1. Søborg
Fra søndag d. 4/3 starter vi en uges tømning, der munder ud i salg lørdag d. 10/3.

Efter hver aftentømning afholder vi spisning.

KLIK her for at tilmelde dig til denne loppegang

 Her kan du følge med i hvor mange tilmeldinger, vi har fået fra hver afdeling:

Og her kan du se hvilke dage, der er tilmeldinger til, og hvor vi mangler kræfter:

 

Hvad er genbrugslopperne?
Genbrugslopperne er en organisation, der sørger for at at vi genbruger mere i Gladsaxe kommune, samtidig med at det giver andre frivillige organisationer muilghed for at tjene nogle penge. 1. Søborg, som en deltagende organisation, tømmer ud i de ting, der stadig kan bruges, på genbrugspladsen, og sælger dem videre på et loppemarked. Al overskuddet går til gruppen.

Tilmeldte: