Hytter og grund

Hytter og grund

Vi har to hytter beliggende Maglestien 9 og 11 i Søborg, tæt ved Utterslev Mose. Den venstre (set fra vejen) kaldes Tropshytten og er indviet i 1963, dengang gruppen kun var for drenge. Den højre kaldes Flokhytten og er indviet i 1966 af Dyssegaarden Trop og Flok - Det Danske Pigespejderkorps.
 
 
LÅN ELLER LEJE
Vi får jævnligt henvendelser om lån af hytter eller grund.
 
Der er et generelt forbud fra kommunens side mod alt andet end spejderaktiviteter i hytterne/på grunden.
Vi har dog en forståelse med kommunen om, at vi kan søge dispensation enkelte gange om året til arrangementer af lokalsamfundsmæssig eller folkeoplysende karakter. Private arrangementer er eksplicit udelukket fra dispensation.
 
Der er ligeledes et forbud fra kommunens side mod overnatning i hytterne, som vi dog også kan søge dispensation fra enkelte gange om året.
 
Vi tager aldrig penge for at låne hytter eller grund ud.
 
Hvis du ønsker at låne hytter eller grund til et arrangement af lokalsamfundsmæssig eller folkeoplysende karakter (f.eks. vejfest, generalforsamling, foredrag eller børne/unge-arrangement) foregår det på følgende måde.
  • Skriv til gl [at] soeborggruppe [dot] dk med en dato og beskrivelse af arrangementet.
  • Hvis hytterne/grunden er ledige, vi ønsker at støtte arrangementet og der ikke er andet der taler imod, får du tilsendt den (de) dispensationsansøgning(er) du skal udfylde og sende til kommunen.
  • Skriv igen til gl [at] soeborggruppe [dot] dk, når(hvis) kommunen giver dispensation, omkring det praktiske (nøgle).

Vær opmærksom på at kommunen kan have en sagbehandlingstid på op til en måned.